Därför ska Ljungby Arena byggas!


Texten är saxat från: http://www.troja-ljungby.com/media/22759/Ljungby-arena.pdf

Positiva företagsröster om ny arena

En ny arena är ett viktigt bidrag för att öka tillväxten och attraktionskraften för Ljungby och kommunen.
Det anser flera representanter för näringslivet i Ljungby.

De anser att det är viktigt att synas för att utvecklas och Ljungby behöver bli mer känt utanför kommun- och länsgränserna. De menar att Troja-Ljungby med sitt starka varumärke är en viktig budbärare för att fler ska upptäcka fördelarna med Ljungby. Inte minst vid rekryteringar är det viktigt att kommunen har ett bra utbud av fritidsaktiviteter.

Nedan några röster från kommunens företag om vad en arena kan betyda för Ljungby.

Christian Silvasti, vd Emballator Lagan Plast:
’Emballator Lagan Plast satsar emot framtiden och vår tillväxtresa fortsätter. Då är det viktigt att även kommunen satsar och utvecklas i en positiv riktning så att vi Tillsammans kan attrahera rätt medarbetare och säkerställa kommunens utveckling. En väsentlig del i detta är att Ljungby har ändamålsenliga anläggningar och mötesplatser för ortens invånare.
Ljungby arena är en pusselbit som saknas. Här krävs ett krafttag och en långsiktig lösning om vi vill behålla en bred idrotts- och föreningsverksamhet i kommunen, som också kan vara en naturlig mötesplats för dem som bor i kommunen.’

Henrik Kihlberg, försäljnings- och marknadsdirektör Strålfors Svenska AB: snubbe
’Ljungby Arena är oerhört viktig för oss i Strålfors. Engagemanget i Troja-Ljungby har varit långvarigt från Strålfors och vi har ett flertal f d spelare och ledare bland de anställda, bland andra Mikael Johansson, Peter Szili, Karl-Johan Lundin, Martin Serbner, Stefan Nilsson, Torgny Karlsson, Henrik Elfving och Mattias Nilsson som spelar i Trojas A-lag i dag.
Vi ser Troja-Ljungby som en ypperlig möjlighet till marknadsföring av Strålfors och det skapar gemenskap att träffas i Ljungby Arena, både med kunder och anställda. En ny arena med fräsch och trevlig miljö bidrar till en positiv bild av Ljungby och Strålfors vilket är viktigt för oss.’

Dan Pettersson, divisionschef Kalmar Mobile Equipments:
’En modern arena är efterlängtad. Ishockeyn är en av de bitar som gör Ljungby känt också utanför Smålands gränser och arenan visar vi upp för hela Sverige och även utländska besökare.
För Kalmars anställda är det viktigt att det finns meningsfull fritidssysselsättning för deras barn och ungdomar. Ishockeyn står ofta högt på listan liksom för de av våra anställda som är trogna Trojasupporters.
Jag ser inte själv så många matcher under en säsong på grund av jobbet, men en ny arena blir en viktig mötesplats både rent socialt och för kommunens näringsliv. Rent generellt tar vi ofta och gärna med oss kunder och Kalmaranställda från andra delar av världen till Trojas matcher. Vi visar gärna upp svensk kultur och i det begreppet inryms verkligen Troja. Att titta på ishockey i Ljungby är avbrott i vardagen som uppskattas av våra gäster. Självklart blir det ännu bättre om vi kan träffas i en fräsch miljö med bekväma sittplatser och andra moderna faciliteter.’

Magnus Johansson, verksamhetschef EPAB Ljungby:
’EPAB tycker det är viktigt med en ny arena och ett hockeylag i högre serien. Det gör Ljungby mer attraktivt för framtida arbetskraft.”

Per Johansson, vd Gustav R. Johansson AB:
’Allt som bidrar till att göra Ljungby mer attraktivt är bra för oss, andra företag och hela kommunen. En ny arena höjer statusen för hela området med idrottsanläggningar, gymnasieskola och Kronoskogen. De som kommer från större orter imponeras alltid av närheten till allt. Cafeterian i den nya arenan fyller ett gammalt tomrum och bör kunna bli en naturlig samlingsplats för alla som besöker området.
Att gå på hockey med kunder tycker vi är en väldigt bra form av representation, men att representera på Sunnerbohov som det ser ut i dag är ingen höjdare. Tyvärr blir följden att vi ser oss om efter andra alternativ och då hamnar vi utanför Ljungby. Med en ny arena som får en tilltalande mötesmiljö, restaurang och bekväma sittplatser tvekar vi inte att stanna på hemmaplan när vi vill umgås med våra kunder.’

Arto Lassila, vd ELTT AB:
”Vi är positiva till en ny arena eftersom vi vet hur det ser ut i dag. Hela kvarteret Fritiden skulle få ett lyft. Efter kommunens satsning på de äldre är det dags att göra insatser för de yngre och då är idrotten viktig.
Vid rekryteringar är det ofta viktigt att barnens intressen kan tillgodoses. Handlar det om ishockey visar jag inte gärna upp Sunnerbohov. Den undermåliga standarden kan ju betyda att man väljer att bosätta sig i Växjö eller Halmstad som har moderna anläggningar.
Alla ska tycka att det är roligt att komma till kvarteret Fritiden, där man ska man kunna träffas, fika eller äta efter aktiviteterna. Cafeterian kan bli samlingspunkt för alla föreningar och aktiviteter i området där Kronoskogen är en viktig del.
En ny arena öppnar också upp för ett ökat utbud av andra evenemang och kan året runt möta behov på många områden vid sidan av ishockeyn. Troja är ett starkt varumärke som kommunen ska dra nytta av. En helhjärtad satsning ger bra resultat och ett attraktivt Ljungby.’

Marcus Brunskog, vd Brunskogsgruppen:
’Allt som bidrar till ökad tillväxt i Ljungby kommun är viktigt. Egentligen är det av underordnad betydelse hur man gör, desto viktigare att man vågar. Vi ska vara rädda om Trojas varumärke, välkänt över hela Sverige, som kan bära positiva signaler åt många andra. Ofta blir vi hemmablinda och är rädda för att ta efter lyckade exempel från andra håll. Jag tycker att det som gjorts i Växjö kan vara ett gott exempel att följa också i Ljungby för finansieringen av en arena.
För näringslivet är rekrytering av kompetens en ständig utmaning. Rekryteringar underlättas av ortens och kommunens attraktionskraft som bland annat avgörs av utbudet av fritidsaktiviteter. Ljungby Sport Arena kan bli ett viktigt bidrag för att utveckla fritidssektorn i kommunen.’

En sammanfattning
En ombyggnad av Sunnerbohov öppnar möjligheter, inte bara för ishockeyn utan också för
…att sätta Ljungby på kartan.

…att göra Ljungby känt för bra utbildningsmöjligheter, ett varierat näringsliv, fritidsaktiviteter och kommunikationer, vilket är viktigt vid till exempel rekryteringar.

…aktiviteter som inte finns i Ljungby i dag, som evenemang, mindre konserter, annan idrott med mera som aktiverar Ljungby.

…att den diamant som hela området med skola, idrottshall, ishallar, friidrottsbanor och Kronoskogens fritidsområde faktiskt är ska tillåtas glittra.

…möten under gemytliga former tillsammans med kunder, leverantörer och konferenser i ljusa och fräscha lokaler, både i anslutning till Trojas hemmamatcher och vid andra tillfällen. Här ska man kunna skapa både små och stora upplevelser för sina gäster.

Arenagruppen har sneglat på Växjö-koncept
Fastighetsbolag vill köpa ishallarna
och bygga nya Ljungby Arena

Troja-Ljungby vill använda Växjös beprövade koncept för att bygga Ljungby Arena.
Förslaget innebär att ett fastighetsbolag, helägt av Troja, köper nuvarande ishallar och bygger en ny arena för 89 miljoner kronor. Pengarna ska lånas av kommunen.
– I Växjö är erfarenheterna av driften via ett arenabolag enbart positiva, inte minst har det visat sig lönsamt för kommunen, säger Per Wass, ordförande i arenagruppens styrelse.

Visionen bakom arenagruppens förslag är utveckla Ljungby som fritids- och idrottsstad. Arenan öppnar möjligheter och gör kommunen mer attraktiv, ett fritidsområde att vara stolt över och möjligheter att utveckla hockeygymnasiet.

Dyrt att åtgärda brister
Bristerna i Sunnerbohov är omfattande och att rätta till dessa kostar kommunen stora summor utan att arenan blir mer attraktiv.
– Problemen med låg takhöjd, bristande säkerhet, dålig logistik och stor energiförbrukning i kombination med för få inkomstbringande ytor gör att Sunnerbohov inte motsvarar dagens arenakrav, säger Leif Lidfors.

Växjös koncept
Arenagruppen har tittat på hur Växjö gjort. Växjö kommun framhåller en rad fördelar med det koncept som använts för Arenastaden:
*Föreningen bygger billigare än kommunen
*Föreningen vårdar anläggningen bättre
*Inga krav på förändringar, underhåll med mera
*Restaurangverksamheten kan inte drivas i kommunal regi
*Lönsamt för kommunen

– Vår utgångspunkt har varit att Ljungby ska få en modern hockeyarena med många användningsområden. Det ska vara en utåtriktad och flexibel idrottsanläggning som stimulerar till aktivitet och underhållning med hockeyn som huvudfokus, säger Per Wass.

Många användningsområden
Han lyfter också fram en rad andra användningsområden som kulturevenemang, konserter, lokala mässor, andra idrottsevenemang etc.
– Arenan kan förhoppningsvis också bli en naturlig samlingspunkt och attraktiv mötesplats för alla som besöker kvarteret Fritiden.

Allt blir bättre
Den nya arenan innebär ett lyft både exteriört och interiört. De viktigaste förändringarna jämfört med i dag är:
*Högre i tak
*Fler och bekvämare sittplatser
*Restaurang
*Cafeteria som är öppen dag- och kvällstid
*Konferenslokal
*Fler toaletter
*Två plan
*Minskad energiförbrukning
*Fler omklädningsrum
*Större förvaringsytrymmen

– Sammantaget blir det bättre för publik, spelare, media, funktionärer och anställda samtidigt som förutsättningarna för ökade intäkter förbättras, säger Per Wass.

Arenan får en restaurang på plan 2, cafeteria på plan 1, kiosker, konferensrum och mötesrum. Restaurang, cafeteria och mötesrum ska vara tillgängliga för allmänheten och alla som besöker Sunnerbohallen, simhallen, bowlinghallen, friidrottsbanorna och Kronoskogen.

Minskad energiförbrukning
En viktig uppgift är att minska energiförbrukningen. I genomsnitt förbrukar en ishall i Sverige 1 100 MWh per år.
– I Sunnerbohov var förbrukningen 1 600 MWh under 2013. Det är 500 MWh över genomsnittet och motsvarar den årliga energiförbrukningen i 25 normalstora villor, säger Leif Lidfors.

Ambitionen är att elbehovet ska tillgodoses med förnybar energi från solceller på taket. Solcellsanläggningen beräknas producera 180-200 MWh. En översyn av den omoderna belysningen kan spara 100 MWh per år. Målet är att förbrukningen i Ljungby Arena inte ska överskrida genomsnittet i en svensk ishall.

Helägda Troja-bolag
Ett fastighetsbolag ska äga Ljungby Arena och ett servicebolag ska driva restaurang, cafeteria, kiosker etc. Bolagen, helägda av föreningen Troja-Ljungby, ska tillsätta en erfaren och kompetent styrelse som i sin tur tillsätter arenachef/restaurangchef.

Kostnader och intäkter
Byggkostnaden för Ljungby Arena beräknas till 85 miljoner kronor. Till detta ska läggas köpeskillingen för Sunnerbohov, utebanan (exklusive tältet) och ismaskinen som beräknas till 4 miljoner kronor. Marken styckas av. – En värdering utförd av Svefa i december förra året stannade på 2,5 miljoner inklusive marken, säger Leif Lidfors.

Intäkterna kommer från hyror som Troja-Ljungby, Ljungby HK, övriga föreningar och servicebolaget betalar till fastighetsbolaget, och från servicebolagets verksamhet.
Från kommunen betalas bland annat driftsbidrag, hyreskostnad för allmänhetens åkning, uthyrning till andra föreningar och evenemangsdagar som kommunen disponerar. Bidragen är förhöjda under första och andra året: 11,9 respektive 11,1 miljoner kronor jämfört med de 9,6 miljoner kronor som det indexreglerade bidraget uppgår till från år 3.
Första året budgeteras intäkterna till 14, 9 miljoner kronor och kostnaderna till 14,2 miljoner.

Finansieringen
Enligt förslaget ska kommunen låna ut pengar till fastighetsbolaget för köpet av Sunnerbohov och Trojahallen och till ombyggnad, investeringar mm. Sammantaget rör det sig om 89 miljoner kronor till 3,5 procents ränta med 33 års lånetid. Arenan ställs som säkerhet för lånet. Finansiering av lösöre och rörelsekapital sker via bank.
Lånet amorteras med 3 miljoner kronor om året. Ränteintäkten för Ljungby kommun blir 3,1 miljoner kronor första året. Bruttolönen för de anställda i Ljungby Arena genererar 2,8 miljoner kronor i kommunalskatt. Det betyder alltså att Ljungby kommun utöver amorteringen får tillbaka 5,9 miljoner av bidraget på 9,6 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget beräknas ha ett positivt kassaflöde från 1 september 2015 och den löpande verksamheten kommer att täcka amorteringar, räntor och driftskostnader.

Ljungby Arena är ett arbetsnamn. Namnet på arenan kommer att säljas till ett företag. Ambitionen är att detta ska vara lokalt förankrat.

Totalentreprenad
Ljungby Arena ska byggas med totalentreprenad och drivas av en projektledare tillsammans med en byggteknisk grupp och styrelsen för fastighetsbolaget. Ljungby kommun får full insyn i projektet och redovisningen.

Om kommunen beslutar enligt förslaget kan Ljungby Arena ska stå klar 1 september 2015. Byggstarten sker 1 mars 2015, men planeringen påbörjas redan till hösten.

– Nu är det upp till politikerna att fatta rätt beslut. Självklart hoppas vi att de ser möjligheterna i vårt förslag, säger Per Wass.

Varför bygga ny arena?
Fördelarna med arenagruppens förslag kan sammanfattas så här:
*Arenan gör Ljungby mer attraktivt
*Stärker varumärket Ljungby
*Underlättar företagens rekryteringar
*Ett steg för utveckling av kvarteret Fritiden
*Möjlighet för att utveckla Sunnerbogymnasiet
-fler idrottslinjer
-ökat elevantal
-intäkter för kommunen
*Outsourcing billigare
*Arenan kan skötas flexibelt och affärsmässigt
*Sysselsättning för lokala företag
*Nya arbetstillfällen
*Inga omfattande reparationer av Sunnerbohov

arena

Attraktiv arena viktig för hockeygymnasiet och Trojas breda ungdomsverksamhet

Troja-Ljungby spelar i div 1 nästa säsong men målet är att spela allsvensk ishockey. En upprustning av Sunnerbohov står högt på önskelistan. – En attraktiv arena ger bättre förutsättningar för föreningens verksamhet, hockeygymnasiet och därmed Ljungby kommun, säger Mikael Larsson, ungdomsansvarig i Troja-Ljungby.

Troja-Ljungby vill att A-laget ska spela i allsvenskan. Målsättningen är att rekrytera hälften av A-lagsspelarna från ungdoms- och juniorverksamheten. – Hockeygymnasiet på Sunnerboskolan har en viktig roll för att vi ska kunna behålla de bästa spelarna.

Hockeygymnasiet
Hockeygymnasiet är certifierat enligt Svenska Ishockeyförbundets standard och ger kommunen intäkter. De 14 årliga platserna söks av ungdomar från hela Sverige och har kvalificerat sig på idrottsliga meriter via TV-puckspel och deltagande i regions- och landslagsläger. De kominerar studier och hockeysatsning på högsta nivå och spelar i Trojas juniorlag, J18 eller J20.

En modern ishall gör det lättare att attrahera de bästa ungdomarna att söka till hockeygymnasiet i Ljungby.
– Vi behöver fler och bättre omklädningsrum, förvaringsutrymmen, högre takhöjd och minska skaderisken för både spelare och åskådare, säger Per Wass.

Lokal hockeylinje?
– Eleverna från andra orter och deras föräldrar imponeras alltid av hur nära allts finns: idrottshall, simhall, friidrottsbanor, ishallar, Kronoskogen och gymnasieskolan. Det intrycket skulle förstärkas ytterligare med en modern arena.

– Vi ser också möjligheten att komplettera med en ny lokal hockeylinje och längre fram också andra idrottsinriktningar. Det ger Ljungby kommun intäkter som i dag kanske hamnar i andra kommuner, säger Mikael Larsson.

Imponerande siffror
Återväxten i Troja tryggas med spelare från egna ungdomslagen. Tränare, lagledare, materialförvaltare, skridskoslipare, matchfunktionärer, föräldrar och andra bidrar med imponerande ideella arbetsinsatser. De 350 spelarna och 80 ledarna i Troja-Ljungby satsar under en säsong sammantaget 150 000 timmar på hockeyn. Varje dag från oktober till mars genomförs tio-tolv isträningar med i genomsnitt fyra ledare och drygt 20 spelare vid varje träning, berättar Mikael Larsson.

Välutbildade ledare utvecklar spelarna i de olika åldersgrupperna stegvis genom nivåanpassad träning efter hockeyförbundets riktlinjer. Tre Kronors hockeyskola är öppen för sex- och nioåringar. Både där och i ungdomslagen deltar också tjejer. Totalt har föreningen 13 lag i seriespel, från 10-årslagen upp till juniorer och A-lag. Sommarhockeyskolan lockar ungdomar frånhela Sverige. Ekonomiskt bygger ungdomsverksamheten på att alla hjälps åt att jobba in pengar till verksamheten. De löpande utgifterna ska täckas med gemensamma arbetsinsatser, lokalt aktivitetsstöd och deltagaravgifter.

Hockeykultur
– Troja-Ljungby förknippas med hockeykultur inte bara i Ljungby utan i hela hockey-Sverige. Det är vi självklart stolta över och vi vill också i fortsättningen hjälpa till att placera Ljungby på kartan. – En modern och attraktiv arena ökar drivkraften hos alla: spelare, tränare, lagledare, materialförvaltare, funktionärer, domare, vaktmästare, åskådare, sponsorer och medlemmar, säger Per Wass.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Larsson, ungdomsansvarig i Troja, tel. 070-623 14 60

Vem använder ishallarna?
istid

Diagrammet visar vilka som använder ishallarna i Ljungby en normal vecka. Hälften av tiden är avsatt till träning och matcher för hockeyn i Troja och Ljungby HK, medan skolor och allmänhet har tillgång till ishall en tredjedel av tiden.

FAKTA
Trojas verksamhet under en säsong:

*Under oktober-april genomförs 2 000 träningstillfällen och matcher i Sunnerbohov och Trojahallen.

*Försäsongsträningen omfattar sammanlagt 20 000 timmars aktivitet vid 500 tillfällen.

*Spelare och ledare tillsammans tillbringar totalt 130 000 timmar på is.

*Alla deltagare i ungdomslagen aktiveras 400-500 timmar per år.

*Tack vare ideellt arbetande tränare och ledare är deltagaravgiften för ungdomarna i genomsnitt 4 kronor i timmen.

*80 välutbildade ungdomsledare tar hand om 300 barn och ungdomar.

*A-lagets hemmamatcher ses av cirka 45 000 åskådare.

*Ett 60-tal funktionärer och föräldrar arbetar ideellt vid varje hemmamatch.”

Texten är saxat från: http://www.troja-ljungby.com/media/22759/Ljungby-arena.pdf


Kommentera

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud