Vilka lyckas som ishockeyspelare?


Vilka lyckas som ishockeyspelare?

Författaren och beteendevetaren Ola Berggren har på uppdrag av Svenska Ishockey Förbundet kartlagt olika framgångsfaktorer inom ishockeyn. Han har alltså tagit reda på vad som är gemensamt för de som lyckats som ishockeyspelare.

Metod

Enkätundersökning med totalt 230 svenska spelare, fördelningen mellan spelarna var 7 före detta NHL-proffs, 9 nuvarande NHL-proffs, 152 elitseriespelare samt 60 spelare från div. 1-3. Proffsen som deltagit i undersökningen har även blivit intervjuade.

Sammanfattning och slutsatser

När bestämde man sig för att satsa på ishockey?
-Här finns en tydlig skillnad som påvisar att en tidig specialisering inte är att föredra. Medelåldern för proffsen vad gäller att de började satsa på hockey som första sport är angiven till 15,4 år. Motsvarande siffra för elitseriespelarna är 13,9 år och div. 1-3 spelarna 13,7 år.

Hur mycket tid har man ägnat sig åt oorganiserad spontan idrott?
-Det finns en tydlig tendens att de som lyckats och blivit riktigt bra har ägnat mer tid åt egen träning. Medelvärden vad gäller antalet timmar i veckan är, proffs 9,5 h, elitseriespelare 8,8 h samt div.1-3 7,3 h.

Har man alltid varit given i laget?
-Något överraskande visar det sig att de som blivit bäst som seniorer känner mer sällan att de varit givna i laget under ungdomsåren. Det framkommer även i rapporten att proffsen i högre utsträckning upplever att de mött motgångar under karriären.

Vilka är drivkrafterna för att spela hockey?
-Här är spelarna överens om att det är kamratskapen i laget samt att det är roligt som är de viktigaste drivkrafterna.

Vilka är en tränares viktigaste egenskaper?
-Även här finns en samstämmighet mellan de spelare som deltagit i undersökningen. Enligt dessa är de viktigaste egenskaperna hos en tränare förmågan att ge beröm och uppskattning samt vara ärlig och rak.

Mental träning?
-De flesta spelarna har angett ett starkt psyke som väldigt viktigt för att lyckas inom ishockey. Men, paradoxalt nog, framgår det av enkätsvaren att man i princip aldrig ägnar någon tid åt mental träning!

SAMMANFATTNING

·Det är nyttigt att hålla på med många idrotter så länge som möjligt.

·Egen spontan övning är en förutsättning för att lyckas.

·Motgångar under karriären kan ha en stärkande effekt.

·Hockey ska vara kul.

·En tränare ska vara berömmande, rak och ärlig

·Ett starkt psyke är viktigt för att lyckas.