Resultat av enkätundersökningen


På grund av en begränsning (som jag missat när jag startade undersökningen) så stannade resultatet efter 300 deltagare. Så tyvärr försvinner en hel del svar. Men 300 svar ger ändå en god fingervisning av vad som saknas och kan förbättras.

Jag har sammanställt svaren och kommer efter varje fråga nedan ge min kommentar på resultatet samt kanske någon idè. Kommentera gärna era analyser/kommentarer kring resultaten, men låt bli att kommentera enskilda individer och deras roll i det hela.

Fråga 1: Kön
Man 88,3%
Kvinna 11,7%

Kommentar: Smalt undersökningsunderlag och att det utgått från Trojakollens läsare kan ha påverkat resultatet. Men tycks finnas ett behov och outnyttjat publikunderlag i den kvinnliga befolkningen i Ljungby. Mer event som riktar sig till kvinnor och tjejer samt kanske erbjudande om billigare biljetter för just kvinnor kanske skulle locka fler kvinnor att bli besökare av Ljungby Arena regelbundet. Får man kvinnor och män att intressera sig i samma utsträckning får vi kanske även dit barnfamiljerna istället för att den ena stanna hemma medan den andra partnern går på hockey. Fler barnfamiljer hade även ökat intresset bland yngre och därmed hade framtidens åskådare säkrats upp.

Fråga 2: Sysselsättning
Anställd 76,1%
Egen företagare 12,2%
Student 11,7%

Kommentar: Finns inte så mycket att kommentera här då inkomstuppgifter saknas. Men ändå en rätt stor del (av de som svarat åtminstone) som har egna företag vilket borde vara ett gott tecken för antalet sponsorer. Men antalet studenter borde höjas, till fler än egna företagare iallafall. Kanske locka med besök på skolor och dela ut lite biljetter till ungdomarna. Man har idag gratis inträde till och med 14 år på ståplats. Kanske kan man utöka den gränsen till 15-16-17 år för att locka hela familjer mer samt att skapa intresse hos morgondagens publik.

Fråga 3: Ålder
31-65år 61,7%
20-30år 28,3%
0-19år 7,8%
65+år 2,2%

Kommentar: Samma analys här som på föregående frågor. Gör mer för att locka barnfamiljer (de flesta tycks vara mellan 31-65 år och då finns det garanterat barn hos många) samt försök få fler studerande att gå, vilket kanske endast är möjligt med billigare priser. 65+ faller bort lite pga av mitt undersökningsunderlag, antagligen är det färre 65+ åringar som använder internet och läser Trojakollen är övriga åldersgrupper.

Fråga 4: Geografiskt område
Tätorten Ljungby 56,7%
Ljungby Kommun ej tätort 19,4%
Närliggande kommun 15%
Övriga landet 8,9%

Kommentar: Finns helt klart ett underlag att hämta i närliggande kommuner om man syns mer. Kanske mer annonser än endast i tidningen? Reklam på Ljungby-Markaryds bussen, ”cirkusskyltar” vid rondeller t.ex.? Samma sak gäller egentligen i Ljungby stad. Man måste synas mer på stan och då kanske inte med någon affisch på en anslagstavla eller på ICA Maxi utan mer stort så matchens datum och budskap omöjligt kan missas.

Fråga 5: Hur många gånger/säsong går du på hockey? (alla arenor)
20+ 53,9%
11-20 29,4%
0-10 16,7%

Kommentar: Många går på hockey regelbundet.

Fråga 6: Hur många av ovanstående gånger besöker du Ljungby Arena?
Alltid (går bara på hockey i Ljungby) 53,3%
3/4 29,4%
Enstaka tillfällen 11,1%
1/2 (hälften) 5,6%
1/4 0,1%

Kommentar: Bra beläggning av de som går på hockey enligt undersökningen. De flesta besöker hallen majoriteten av matcherna. Men samtidigt är det alltså sällanbesökaren eller den som aldrig gått på hockey som ska lockas.

Fråga 7: Vad skulle få dig att gå oftare på hockey i Ljungby arena?
1. Hockey av bra kvalité 27,8%
2. Bättre stämning 21,1%
3. Annat 17,2% (urval: Fler egna produkter, fler yngre spelare, bättre arrangemang runt matchen, tydligare målsättning, bättre upplevelse runt hockeyn, erbjudande t.ex. köp fem matcher betala för fyra, bättre stämning, bättre spel)
4. Billigare priser 13,3%
5. Mer kringarrangemang 8,3%
6. Bättre motstånd 8,3%
7. Vinster 3,9%

Kommentar: Här trodde jag billigare priser och vinster skulle komma högre upp, men uppenbart betyder det inte det mest för Trojapubliken. Bättre spelkvalité kanske endast kan uppnås med ett avancemang vilket betyder att publiken i Ljungby INTE nöjer sig med HockeyEttan. Vilket borde gör Trojas målsättning och satsning tydlig. Bättre stämning är något Troja kan förbättra tillsammans med TrojaSupport. Hur lockar man fler att ställa sig i klacken? Och vilken placering av klacken är strategiskt bäst för att involvera så stor del av läktaren som möjligt? Kan klappor höja stämningen? Val av musik och speaker?

Fråga 8: Vilken är den främsta orsaken till att du INTE ser Trojas hemmamatcher live?
1. Dåligt spel 20,9%
2. Annat 19,6% (Urval: jobb, bor ej i Ljungby, dåliga sittplatser, bo förlångt iväg, klacken har dåligt ordspråk, man åsidosätter egna produkter, sjukdom, dålig stäming, låg stämning, lågt underhållningsvärde)
3. Prioriterar familj 16,2%
4. Annat event krockar 14,2%
5. Tråkigt/dåligt motstånd 11,5%
6. Dyrt 8,1%
7. Dålig matchdag 6,1%
8. För tätt mellan matcherna 3,4%

Kommentar: Samma analys som i fråga 7. Kostnad och speldag spelar uppenbart inte så stor roll för publiken. Men spelar laget dåligt så kommer man inte (som egentligen inte behöver förutsätta många förluster eller vinster).

Fråga 9: Prioritera matchdagarna efter vilka som passar dig bäst för att se hockey live. (Resultatet nedan visar vilken som prioriterats som 1:a)
1. Lördag 32,3%
2. Fredag 19,88%
3. Onsdag 16,67%
4. Söndag 13,04%
5. Måndag 11,73%
6. Tisdag 4,32%
7. Torsdag 2,48%

Prioritera matchdagarna efter vilka som passar dig bäst för att se hockey live.
(Resultatet nedan visar vilken som prioriterats som 7:a)
1. Måndag 33,5%
2. Söndag 18,01%
3. Torsdag 14,2%
4. Fredag 11,18%
5. Lördag 8,7%
6. Tisdag 8,2%
7. Onsdag 5,56%

Kommentar: För att underlätta för er läsare att läsa resultatet har jag valt ut de ni valde som 1:a (bästa speldag) och de ni valde som 7:a (Sämsta speldag). Helgmatcher och onsdagar anses bäst och trots att den allmänna sanningen säger att fredagar ska vara dåliga ur publiksynpunkt så säger ni nästan motsatsen. Måndagar och torsdagar däremot är inte prioriterade. Finns egentligen inte så mycket för Troja att göra åt här men man kan ju i största möjliga utsträckning försöka flytta matcher som ligger på t.ex. torsdagar och måndagar till en fredag, lördag eller söndag.

Fråga 10: Hur köper du din biljett?
Jag har årsabonnemang 33%
Jag köper biljetter vid varje enskild tillfälle 58,1%
Jag får fribiljetter 8,9%

Kommentar: De absoulut flesta köper sina biljetter spontant. Alltså borde årsabonnemangen marknadsföras ännu bättre och kanske till ett bättre pris. En hög beläggning borde rimligtvis ge bättre stämning och på så sätt ge ringar på vattnet så fler väljer att gå på hockey och på så sätt väger upp förlusterna från en ev. dyrare marknadsförning och sänkt pris.

Fråga 11: Position på läktaren
Jag har sittplats 37,4%
Jag har ståplats 34,6%
Jag står i klacken 5,6%
Det varierar 22,3%

Kommentar: Inga.

Fråga 12: Är du medlem i föreningen Troja?
Ja 27,9%
Nej 64,2%
Jag skulle vilja 7,8%

Kommentar: Här finns pengar att hämta. Men för det måste man nog erbjuda mer till medlemmar eller iallafall höja statusen på det. Men det skulle också kunna öka med hjälp av att det marknadsförs mer och aggressivare.

Fråga 13: Känner du som supporter/Medlem dig delaktig i föreningen Trojas verksamhet?
Ja 32,4%
Nej 45,8%
Inte viktigt 21,8%

Kommentar: Ett steg i att få fler medlemmar och fler åskådare är att få dem att känna sig delaktiga i föreningen. En officiell undersökning som denna skulle kanske vara ett sådant steg?

Fråga 14: Är du medlem i Klubb 48 eller Anno 1948?
Ja 11,7%
Nej 82,1%
Hur får jag tag i ansökan? 6,1%

Kommentar: Precis som i antalet medlemmar finns det pengar att hämta här med kraftigare marknadsförning och fler förmåner av att betala in. Inbjudan till en upptaktsträff med mat kanske? Rabatt i souvenirshopen (vilket i sin tur kunnat öka försäljningen och vägt upp rabatterna i längden)?

Fråga 15: Hur nöjd är du med Troja som produkt enligt följande aspekter?
Pris (biljetter, kiosk, resturang)
– Nöjd 35,75%
– Neutral 27,93%
– Lite missnöjd 20,67%
– Mycket nöjd 13,41%
– Missnöjd 2,23%
Spelkvalitè
– Lite missnöjd 32,57%
– Neutral 25,14%
– Nöjd 23,43%
– Missnöjd 14,2%
– Mycket nöjd 4%
Event (t.ex. intro, musik, klappor, pausunderhållning)
– Nöjd 35,75%
– Neutral 23,46%
– Mycket nöjd 17,88%
– Lite missnöjd 14,53%
– Missnöjd 7,82%
Stämning (t.ex. klack, musik, klappor)
– Lite missnöjd 39,11%
– Neutral 26,82%
– Nöjd 16,2%
– Missnöjd 12,2%
– Mycket nöjd 5,59%
Köer
– Neutral 26,4%
– Lite missnöjd 23,04%
– Nöjd 23,04%
– Missnöjd 15,75%
– Mycket nöjd 10,11%

Kommentar: Än en gång är priserna inget problem. Men köerna måste åtgärdas då det uppenbart försämrar försäljningen. Även bättre spelkvalité och bättre stämning är än en gång två saker som nämns som de främsta sakerna som bör åtgärdas för att höja helhetsintrycket och därmed höja attraktionskraften. Daniel Enestubbe skrev om att vi skulle satsa på en Trojahymn likt FBKs ”På den sköld du klär” eller den mer kända ”You never walk alone” i Liverpool eller ”Just idag är jag stark” i Hammarby. Det hade garanterat bidragit till stämningen och stoltheten!

Fråga 16: Var hittar du i huvudsak information om Troja?
Trojakollen 41,9%
Trojas hemsida 30,7%
Smålänningen 13,4%
Annan 14%

Kommentar: Påverkades nog av att undersökningen skedde från denna sidan. Men samtidigt kan ju Troja enkelt kopiera mitt koncept och på så sätt vinna tillbaka läsarna. Men då måste nog kritisk granskning ingå.

Fråga 17: Hur lättillgängligt tycker du det är att hitta information om Troja?
Medelvärde: 71,65 på en skala 0-100

Kommentar: Känns som ett gott betyg då det för något år sen var just informationen som det klagades mest på. Tror vi kan ge Skog och hans Troja-TV stor kredd för det!

Fråga 18: Tycker du att den information som finns tillgänglig kring Troja är tillräcklig? (t.ex. event, före och efter match, spelare, ekonomi osv.)
Ja 60,9%
Nej 39,1%

Kommentar: Samma som ovan. Men samtidigt skulle det vara intressant att undersöka vilken sorts information det är de här 39% saknar. Kanske vill man ha mer nytänk i hur man får mer information kring spelarna. Lakers vet jag har något liknade ”halv 8 hos mig”-koncept som visas på jumbotronen i pauserna och ger ett mer personligt intryck av spelarna.

Fråga 19: Finns det något du saknar i Ljungby Arena?
Urval:
-En till pub
– Tillgång till kiosker i rimlig tid i pauser.
– Måste tyvärr säga att själen försvann i o med nya arenabygget. Klacken hörs inte o blir en tom inramning.
– Jag kräver mer underhållning av laget Troja, för att gå på matcherna hädanefter.
– Tycker att föreningen ger ett trött intryck.
– Publik som bryr sig. Stämning. Tro
– Fler kortläsare till 1/2 potten . Alt swish. Sälj aggressivt med lite fler ”paket”.
– Puben där de ”enklaste” pengarna tickar in måste förbättras. Förmodligen genom större yta. Många öl varje match på fredagar som folk inte orkar köa för.
– Kioskerna har blivit bättre tror jag men fler kassaapparater hade gjort mycket.
– Bättre ordning på kösystem till kioskerna, ett rep eller dyl hade ordnat det. Pubens placering, nästintill omöjligt att ta sig förbi när det är fler än 2′ i arenan.
– Gratis Wi-Fi finns det? Aldrig sett ngn ”reklam” om det. Om det inte finns, vore det ett lyft at fixa det.
– Jag tycker Troja borde satsa på att locka publiken som aldrig går annars. Passa på att gå till skolor och företag(som inte redan sponsrar och har biljetter) och dela ut 200-300 gratis biljetter resten av kvalserien. Med tanke på att vi inte ens är nära att fylla hallen så är det inga missade biljettintäkter och det kommer säkert generera en del pengar i både kiosker och bar. Då får Troja lite bra snack om föreningen i stan och har man tur får man också tillbaka några av dom till matcher även nästa säsong.
– En extra kassa vid kiosk och en vid puben för att undvika köer. Lättare för alla att boka plats i restaurangen som man gjorde i nätverket ifjol och inte bara för företag och de som har säsongsabonnemang. Det borde gå att maila eller ringa dagen innan match eller tidigare och säga att man kommer som när matchen mot SSK borta visades där. Även fler sådana tillställningar är inte fel. EM i sommar med kamske.
– Stämning
– Saknar bättre kringarrangemang och att se den där glöden att få dit människor som inte vanligtvis går på matcherna.
– Puben felplacerad. Vi med familj o småbarn måste ta oss förbi massa folk som står i klungor o dricker öl.
– Mera tifon!
– Var är pausunderhållningen? Ljungby musikskola, blåsorkester, bjud in ståuppare (som t.ex. kan köra nåt med hockeyanknytning etc). Våga tänka annorlunda så kommer även marginalpubliken.
– Visa highlights från de andra matcherna på jumbotronen mellan perioderna!
– Ni måste erbjuda mervärde till publiken. I dagens läge räcker inte bara bra hockey utan publiken behöver känna att de får något mer, något extra för att bli återkommande besökare i hallen. I annat fall kommer det bara mycket publik på toppmatcherna.
– Med tanke på biljettpriset (180 kr) jmfr med 120 kr innan LA så måste något göras, speciellt om det blir fler säsonger i hockeyettan.
– Skulle vilja se lite mer av klacken. Ta efter från 90-talet -dra dit lite pukor och virveltrumma, tutor, allt möjligt. Kanske samarbete med musikskolan vid stora publikmatcher -enkronoan, kvalserien?
– Inte direkt men det som känns mest akut att lösa är köerna till kioskerna. Vet många som struntar i att gå till kioskerna pga för långa köer. Man ska inte behöva lägga en hel paus på att få tag i en kaffe. Något annat att titta på är utformningen av puben. När det är ”mycket” folk tenderar kön från puben att stoppa upp flödet i hela korridoren. Detta leder till att man upplever att det är jättelång kö till puben och struntar i att köpa en öl el. dylikt, fast det i själva verket bara är en kö på tre pers om man väl tar sig fram. Detta menar jag är två springande punkter där eventuella intäkter går om intet.
– Bättre pausunderhållning. Varför inte en stand-up istället för barnhockey.
– Bättre organisation kring pubar och kiosker. Köerna blir för långa. Varför inte bara sälja flasköl i puben? Går 3ggr fortare att servera än fatöl.
– Varför låta folk stå ut i halva korridoren vid kioskerna och blockera trafiken. Ett kösystem som löper längs väggen hade varit bättre. Likadant vid puben. Där blir också en flaskhals.
– Sen borde de kunna få upp tempot med biljettförsäljningen vid entren. Har sett att kön blir ganska lång. En egen snabbkassa för ståplatsbiljetter hade kanske varit på sin plats.
– En bra klack och mera event,
– Ett samarbete mellan klack och troja
– Mindre hatramsor från klack
– Bättre logistik i kiosker med mindre köer
– utveckla arrangemang runt matcher
– Riv väggen och bygg ut ståplats puben.
– Större pub och fler tv-apparater. Fler kassaapparater, blir för långa köer nu.
– Många som avstår från att handla för att köerna går för långsamt.
– Någon som får igång publiken. Håller i och håller ut så det blir fart och glädje i arenan.
– En riktigt klack som inte skriker massa könsord och glåpord. Det ska vara en familje klack där man hejar fram sitt lag och bryr sig inte om de andra klacken. Mkt viktigt för att få en större bredd på klacken.
– Mer publik, mer tifo
– Högre musikvolym vid mål, klapporna tycker jag man kan behålla på sittplats för där är det tyst annars.
– Ljudet dämpas för mycket så det är svårt att få en riktigt bra stämning.
– Borde vara mer aktiviteter som ”drar igång” publiken typ ”maskot”
– Mobltäckning
– Mer kassor i pauserna.
– Bättre ljud kvalité. Ta bort plingar innan dt börjar på på perioden man blir hörselskadad. Bättre musik.
– Kösitustionen måste bli väldigt mycket bättre! Fler kassa terminaler måste till! Minst dubbleras!
– Bättre logistik, information om händelser i stan, klubben, spelare.
– Bättre fart på publiken.
– Bra och spännande matcher med ett bra lag. Åker själv 6 mil enkel resa varje match.
– Bättre matutbud i kioskerna
– En stor och bra klack och inte bara en massa fjuniga tonåringar som hatar allt och alla.
– Skulle vilja att man hade bättre utbud i kioskerna och ha riktiga 120g hamburgare i alla kiosker.
– Som i all annan svensk hockey idagsläget är eventet runt rinken för gråa.
– Att ena kortsidan inte blivit utbyggd.
– Fler kassor så det går snabbare i kiosker, större pub samt även att det tar för lång tid i puben så brukar bli att jag avstår puben i pauserna. Offtopic: irriterande med att dj:n spelar musik när supportrarna sjunger trots att man sagt till flera gånger.
– Pausunderhållning
– Nej men info gällande att du kan köpa biljetter på Ica kan och bör synliggöras på något sätt. Många står i biljetten vid arenan i onödan.
– En pub till. Bättre mat i kioskerna. Framför allt proffsigare runt omkring musik, kioskerna m.m
– Mer barer katastrof med köer på helgmatcher då det är för mkt folk som vill dricka öl.
– Historiskt museum när det gäller föreningen Troja och Ljungby.
– Swish för halva potten.
– Fler betalterminaler o kiosker.
– Skulle vara bättre om klacken var lite avskild från den allmänna ståplatsen.
– Kioskerna måste ha fler kassasystem då det tar alldeles för lång tid. (Bemanningen bra)
– Dom som hämtar ut biljetter innan match får köa alldeles för länge ( tanken med förköp är ju att slippa köer + att alla kan inte skriva ut dom på datorn).
– Puben bör byggas om så att inte passagen förbi blir helt igenkorkad vid t.ex. Fredagsmatcher. (Utrymme finns)
– Informationen om övriga resultat på jumbotronen borde rulla hela tiden eller ha tydlig ljudsignal, idag får man ju sitta och titta länge om man inte ska missa det hela tiden.
– Fler repriser.
– Cafeterian felplacerad Skulle sett isbanan därifrån
– Bättre hockey och mer publik. Fantastisk arena.
– Stämning
– Bättre att fylla arenan i playoffet och alla överblivna sittplats biljetter 80-100:- och ståplats 50:-. Så att det är 3000 på matchen det är en jäkla skillnad mot 1800 och då gäller det också att sälja i kioskerna mkt snabbare och hitta system för detta!
– Fler kassaapparater, högre volym på introt.
– Flera kassor i kioskerna
– Saknar inte något i ljungby arena men det jag saknar är att det inte görs mer för att få folk att komma till arenan iform av information på stan , det ska synas att Troja spelar ett kval till AS det gör det inte
– Fler kortterminaler
– Lite bättre intro, skulle varit coolt med typ en häst de åker igenom på introt?
– Mer event på matchdagen! Tex lokala artister som underhåller innan match! Live musik på intro musiker med gitarr och Troja tröja! Mer erbjudanden på tex matchbiljett och nån enklare t-shirt eller halsduk till 100 första.
– En Trojamaskot som drar igång publik, som Malmöhöken.
– Bättre tillgänglighet i puben.
– Mer info i centrum att det är matchdag (se Lakers)
– Höj statusen på klacken.
– Jag är för klappor pga att de på sittplats hörs mer där är det ofta för tyst.
– Jag vet inte när puben öppnar men den borde vara öppen en bra stund innan match.

Kommentar: Köer, stämning och bättre arrangemang runt hockeyn är väl egentligen den röda tråden genom hela undersökningen. Mer temamatcher, mer erbjudande, ett bättre jobb att förbättra klackverksamheten och kanske framförallt bättre och mer varierad pausunderhållning. Tre kronors hockeyskola är jättebra, men det kanske börjar bli lite tjatigt och framförallt behöver det inte vara den enda pausunderhållningen. Musik, nostalgiska videos på jumbotronen, hemma hos-reportage oss spelarna, intervjuer med dagens och gårdagens spelare eller kanske rent av dra till med något mer otippat som dans, konståkning, stand-up eller liknande på isen i paus. Sen finns det ju event utanför Trojas säsong som skulle kunna generera intäkter. T.ex. en all-star match med äldre trojaner som Gudas, McDonald, Weinhandl, Pasco, Grans i samband med till exempel Ljungbydagarna eller varför inte ett Trojamuseum!


15 kommentarer

Gå direkt till kommentarformuläret

  • Ted on 14 mars, 2016 at 17:27
  • Svara

  Jag är 23, och har alltid tyckt om Troja, men det är inte fören 6 år sen jag har varit riktigt aktiv och gått på matcherna. Bor i Lagan och kunde inte komma in eftersom det knappt går några bussar.
  Men sen började jag på sunnerbogymnasiet, och då var den en vän som hämtade mig efter skola på matchdagarna. Då betalade jag vid varje match.

  Fråga 5: Alla matcher, missat 1 hemmamatch på 2,5 år. Var nu mot Hudding pga sjukdom :(

  När det kommer till vilken dag som är bäst tog jag lör och sön först. Bekvämt att komma hem sen efter matchen utan att den är typ 21:30. sen spelar det inte så stor roll…

  Fråga 10: Säsongskort sedan 4 år tillbax.

  Jag står vid klacken, men när min kusin är med står vi högst upp sent ovanför klacken så man inte har flaggor i vägen.

  Svar på frågan om gratis wi-fi: Ja, Ljungby Arena har fritt wi-fi. Det är bara att söka på det, sen när du ska ut på nätet, så måste du godkänna en text om villkor och något från Ljungby kommun.
  Sen tycker jag med att det skrik alldeles för mycket skit från klacken, tycker det är tråkigt. Jag var i Hammarby i PO1 och de skrek, och puttade på plexit, MEN de sa inget skit som ”Vi hatar Troja” eller andra ramsor. Sjöng bara om sitt egna lag.

  • Justme on 14 mars, 2016 at 18:35
  • Svara

  Det här var mycket bra initiativ och trots allt en fingervisning även om representativ.
  Om man hård drar kontentan kan man titta på fråga 7 och fråga 15/spelkvalité.
  50% av de, som svarat tycker att spelkvalité och bra stämning, som ju hänger tätt ihop skulle få de att gå oftare på hockey och det är bara 28%, som är nöjda med spelkvalité, ganska talande siffra ändå.
  Positivt är dock att det ganska höga priset inte är så avgörande bland de, som svarat, det borde vara glädjande nyhet för Troja. Lite kort och gott, bortsett praktiska detaljer, som köer, betalningssätt osv, är det spelkvalitén, samt de drygt 2 timmarna man spenderar där, som är avgörande för huruvida man vill eller inte vill gå på match och se Troja spela.
  Spelkvalité uppnår man delvis genom avancemang och då med lag, som håller måttet i AS och inte blir någon strykpåse.
  Där fanns många idéer på kringunderhållning i pauser, bara välja och vraka.
  Elias, du var inne på ”familjebiljett”, som ju kunde bjuda på något mer, kanske 300 för 2 vuxna med 2 barn och man får en chans att vara med på halva potten i det priset, då barnen ändå går in gratis. Alternativet 2 vuxna med 2 ungdomar kanske 400, likaså 1 chans till halva potten.
  Då går man in med rabatt och har chansen att vara med och vinna.
  Man måste hausa laget lite mer och svara upp till hypen, satsa och visa upp resultat, men underlag finns det ju.

  • Justme on 14 mars, 2016 at 19:16
  • Svara

  bra skrivet förresten :)

  http://danielenestubbe.blogg.smp.se/blogg/418/

  • Salle on 14 mars, 2016 at 23:19
  • Svara

  Hade varit intressant att analysera skillnader mellan de som sällan går på hockey och de som ofta går på hockey. Är det fortfarande spelkvaliten som är avgörande eller priset..? Om man delar upp urvalet, får man ännu mer betydande fingervisningar av resultatet.

  • Mats on 14 mars, 2016 at 23:23
  • Svara

  Mycket bra skrivit av Stubben! Här har Troja mycket att lära. Och inte minst supportrarna. Det blir omedelbart en negativ spiral av kommentarer på läktaren, på forumet och i tex Smålänningens direktrapportering så fort det blir några puckar i baken.
  Det snackas om hur bra Troja var förr och att allt var mycket bättre då osv. (Det var INTE bättre förr! Sjukt mycket bättre hockey idag.)
  Är det verkligen någon som tror att föreningen blir bättre av sådana tankar?
  Så varför inte göra som Stubben skriver. Jobba för en positiv framtid. Sätt upp tydliga mål med vad föreningen och Ljungby vill med laget. Sedan hade det inte skadat att man försökte göra om Troja från Ljungbys stolthet till hela södra Kronobergs dito.
  Vi är faktiskt MÅNGA som pendlar många mil för att se vårt lag trots att du knappast hör något om Troja i tex Markaryd, Älmhult, Värnamo eller Halmstad för att nämna några platser.
  Se framåt och uppåt!

  • Justme on 14 mars, 2016 at 23:42
  • Svara

  Mats,
  Jag tror inte att ”misslyckandet” skapar det största missnöjet. Jag tror det är mer de luddiga, diffusa målen, som både finns och inte finns.
  Vi skall till AS, kanske bara till KS, vem vet? Vi vet inte vad det ärligt uppsatta målet är för ledningsgruppen.
  De säger att målet är AS, men agerar inte så. Det blir motsägelsefullt och självklart många, som tänker på 90¨talet då man strödde pengar omkring sig och hade fullt hus på matcherna.
  På sätt och vis var det bättre då, men kostsamt, så pass att man klarade inte av det. Nu försöker man nästa spara sig ur krisen, det funkar inte riktigt heller.
  Man måste satsa, fast med vett. Jag åker själv från Halmstad, så det blir inte alltför många gånger, men sånt är livet. Hade jag bott i Ljungby, hade jag väl gått oftare.
  Men kunde kan få dit folk för 20 år sedan, skall det kunna gå nu också

  • Buckshot on 15 mars, 2016 at 00:27
  • Svara

  Det finns många bra förslag.
  Det viktigaste måste vara att locka yngre och familjer till hallen. Och då gäller det att ha ngt mer än ”bara” hockey att erbjuda.
  Jag åker bara på helgmatcher. Anledningen är att ta ledigt och åka på matcher mitt i veckan skulle kosta mer än 1000kr/match och det har jag inte råd med.
  Enda matchen jag har tagit ledigt för var för ca 10 år sen när det var en viktig match mot Lakers i Väcksjö.

  • Boris on 15 mars, 2016 at 13:22
  • Svara

  För mig är det största missnöjet spelkvaliteten på Troja samt en irritation mot att man ständigt satsar på spelare som bara blir sämre och sämre istället för unga hungriga spelare. Målet är allsvenskan men menar man verkligen det man säger eller är det bara tomma ord? Och vad är Trojas spelidé egentligen? Det har aldrig stått klart för mig.

  • jonas on 15 mars, 2016 at 15:29
  • Svara

  Boris unga spelare är bra. men det är bra att ha några spelare med rutin som har spelat i högre seringer. om man har för många unga spelare har dom kanske aldrig spelat kvalseringen då har dom ingen med rutin nu har Troja både Bios JJ Åkesson och Trucken dom har spelat i allsvenska och i Shl dom har rutin

  • Boris on 15 mars, 2016 at 15:52
  • Svara

  Och du tycker att dessa rutinerade killar spelar bra? Det går inte att leva på gamla meriter Jonas.

  (EDIT)

   • Justme on 15 mars, 2016 at 22:29
   • Svara

   Man behöver rutin, men självklart måste man ha in spelare, som också levererar.
   Att ta in spelare, som producerad 45 poäng för 8 år sedan i AS sedan har en dalande formkurva, spelat i sämre ligor än AS i Sverige och haft medelmåttig produktion där eller som Waddell i Asien?! …
   Ko igen nu.. i ärlighetens namn har Trojas 4 mest rutinerade spelare karriärtoppen ca 5-8 år tillbaka i tiden.
   Med respekt för sportgruppen, men idag känns det som att Troja inte har det rätta kontaktnätet för att hitta guldklimpar….tyvärr. Hoppas kan man göra, men verkligheten visar annat. Jonas, Bois, Waddell, Laudius. Alla har gett något men långt ifrån vad man hade hoppats på. CJS är enda spelare som levererat vad som förväntats av honom och i lite bättre miljö hade han troligtvis varit ännu bättre.
   Sedan finns det unga spelare, som ger 130%, kämpar, kan, vill, men får för lite chans för att verkligen komma in i det och kunna leverera.
   Jag vet inte…vilka runor jag än springer hamnar jag i slutändan vid samma kontenta: ytterst ansvarig för hur laget fungerar är Pelle. Om någon inte funkar, är det också hans ansvar att se till att få sportgruppen att göra sig av med honom och ersätta.
   Alternativt att få igång honom. Han har inte lyckats med något av de 2 alternativen. Återigen hamnar vi där…vet inte. Troja står där de står idag (jag menar missnöjet i det stora hela) främst på grund av att man har för dåligt kontaktnät för att skaffa bra spelare till rimliga pengar, som kan leverera och, man har en tränare, som inte förmår att göra de nödvändiga förändringarna, utan ”vi fortsätter spela vårt spel”, vi ”tror på vår spelidé”….blaha. Årets Troja har inget eget spel riktigt, ännu mindre spelidé..
   URSÄKTA mig, men vad fan gör Laudius i PP kedja, varför i helskotta lägger Laudius straff??!!!
   Han har gjort 9 mål på 35 matcher…9….det är 0,25 mål / match och den forwarden sätter Pelle i PP formation, samt ger möjligheten att lägga straff…
   Men visst, Troja har kommit till KS, där är vi jumbo för tillfället, men bara 2 omgångar spelade och chansen till avancemang finns.
   Lägg handen på hjärtat….hur många av alla er tror ärligt på att Troja kommer top 2 i årets KS?
   Jag tror mer på plats 5-6, då man egentligen haft tur hela säsongen och en relativt lätt resa genom PO. Likt förra året har man plockat begränsat med poäng mot topplagen både i grundserien och Allettan.
   Det krävs en grundlig städning inför nästa säsong och verkligen börja på ny kula med en ERFAREN och bevisat bra tränare, som har tagit lag igenom kval uppåt, vunnit något eller liknande, samt bra målvakt och 6-8 egna produkter, som utgångspunkt. Sen får man ta det därifrån.

 1. Fantastiskt intressant.
  Här finns ju ett helt hav av saker att ta tag i för Troja :-).
  Här är några lösningar på de problem som tagits upp i blogginlägget och i kommentarerna ovan:

  Kort sikt (nu):
  Puben: mindre köer genom kösystem, ordning och reda, servera på flaska istället för fat etc.
  Köer in till hallen: bättre ordning och uppdelad kö.
  Tifo: bättre samarbete med Trojasupport. Bjud t.ex. in klacken till hallen veckan innan match för att fixa tifo. Som tack; bjud de i klacken på något, t.ex. en gratis match eller att någon spelare kommer och snackar hockey. Använd fantasin!
  Pausunderhållning: samarbeta med andra föreningar, ståuppare, gymnastik etc. Det här behöver ju ej kosta något extra för Troja. Som motprestation: kom till den föreningen och prata om hur det är att spela hockey. Bjud in intresserade att åka skridskor med någon/några Trojaspelare, gratisbiljetter etc. Använd fantasin!
  Familjebiljetter: Ge bra deals. Även om Troja får in mindre i biljettintäkter kan det här tas igen i försäljning av mat, dricka, öl, souvenirer, bättre stämning med mer folk etc.
  Visa på stolthet, tradition och gemenskap: Trojamuseum eller i vart fall snygga posters/Trojas historia i kronologisk ordning från ingången med en tavla och pilar. Låt det hela sluta med info om klacken och en fet pil dit de står. Använd fantasin!
  Rabatt på inträdet om man kommer tidigare: dels så löser det kanske delvis köproblemet, dels så fylls hallen tidigare vilket ger bättre stämning och möjlighet för klacken att dra igång tidigare.

  Medellång sikt (1 säsong eller mindre):
  Spelet: Var noga med vilka som värvas, vilka roller de har i laget samt kommunicera spelidén tydligt på hemsidan.
  Promota spelare/jumbotron: Använd jumbotronen mera och kör klipp på 1-2 spelare i varje match. T.ex. innan match och i pauserna.
  Sponsorer: fundera på om Troja kan erbjuda något till sponsorerna som inte gjorts innan. Använd fantasin!
  Klacken: tätare samarbete mellan Troja och klack. Få bort könsord, hatramsor för att locka mer folk till klacken. Bjud in Trojasupport till hallen och skriv nya hejaramsor tillsammans med föreningsfolk och/eller spelare. Använd fantasin!

  Medellång sikt/Lång sikt (1 säsong eller längre):
  Spel i AS: Känns som en springande punkt för att förbättra nästan allt annat.

  Det som är genomgående är att man bara måste våga att tänka annorlunda. Många saker kostar nog inte speciellt mycket, men ger ändå mervärde och mervärde är det enda sättet förutom bra hockey som du kan locka dagens publik att gå från sällanbesökare till återkommande besökare.

  • Johannes on 16 mars, 2016 at 12:43
  • Svara

  Jag går på alla matcher och har alltid med mig familjen, varav två barn 3 och 7 år. Men vi är i princip enda barnfamiljen i hallen. Åtminstone på vardagsmatcherna. Jag tror att många tycker det är för sent för barn att gå på hockey kl 19 när man inte är hemma förrän i bästa fall kl 21.30. Jag vet inte om det är möjligt, men matchstart 18.00 eller 18.30 tror jag lockar fler familjer. Dessutom hade det varit positivt med en ren familjeläktare helt anpassad för barnfamiljer.

   • Mattias on 16 mars, 2016 at 18:49
   • Svara

   Ändra matchtiden tror jag blir svårt för om jag inte har helt fel så är det förbundet som sätter tiderna.

   Sen finns det en ungdomsektion på ståplats. dock mest pensionärer där ;) Men tanken finns. Frågan är vart en sådan sittplats sektion skulle kunna tänkas vara. Antingen närmast bortaklacken vilket jag tror alla håller med om är helt fel placering. Annars är det snett bakom hemma båset men inga bra platser direkt.

  • otpa on 16 mars, 2016 at 13:20
  • Svara

  Troja behöver har in friskt blod i sin organisation. Inget ont om Oscar, han har säkert gjort ett ok jobb, men nu har man ju chansen att fylla hans tjänst med rätt profil

  När man nu söker en försäljningsansvarig vill man ha en person med bra förankring i Ljungby och någon som är duktig på B2B. Det är ju precis det man inte ska söka efter. Troja är ju en produkt som en konsument ska köpa, väljer konsument Troja vill fler vara med och synas´tillsammans med Troja. I annonsen står det ju ingenting om att prio ett är att få ”kunder till butiken”

  Att sälja en upplevelse är något helt annat än att sälja en truck till Afrika eller någon plastlåda till Ica.

  Ta in en person från näringslivet som jobbat med Retail, kundmöten, evenemang. Personen som förmodligen är normalbegåvad bör lära känna Trojas partners på en vecka. Låt personen utveckla produkten Troja, ta död på gamla sanningar på attLjungby är hockeystad, fakta visar något helt annat.

  Var finns det att göra i Ljungby med omnejd under oktober till mars? det är ju obegripligt att man inte lyckas få fler gäster till sin ishockeyhall.

Kommentera

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud